Hälsoundersökning Medi 30 prover och 1 läkarbesök

Hälsoundersökning Medi är en grundläggande hälsoundersökning med målet att hitta dolda sjukdomar som t.ex hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Medi innehåller provtagning, ett läkarbesök med läkarundersökning och provsvarsgenomgång.

Medi är tex. lämplig för personer som vill ha en personlig läkarkontakt.

  • No-Risk Money Back Guarantee!
  • No Hassle Refunds
  • Secure Payments

4500 kr

MEDI HÄLSOUNDERSÖKNING OMFATTAR:

1 läkarbesök
Ca 30 blodprover, där vi går Sköterskebesök med provtagning alternativt för att kontrollera om något är avvikande

Drop-in provtagning på ett 30-tal ställen i Stockholm

Noggrann läkarundersökning och läkarsamtal vid vår läkarmottagning i Stockholm

Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer, om det är medicinskt motiverat.

I PROGRAMMET INNEHÅLLER:

Drop-in provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm i samarbete med Karolinska sjukhuset (Provtagning kan även göras i Uppsala)

Ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa

Utöver de 30-tal basproverna så är PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade
Blodtryck

Noggrann läkarundersökning och läkarsamtal vid vår läkarmottagning i centrala Stockholm

Kostnad för Hälsoundersökning Medi: 4 500 kr

Hälsoundersökning Medi undersökning inkluderar, utöver ett 30-tal generella hälsoprover, också PSA för män samt sköldkörtelprover för kvinnor.

Bådadera är vanliga sjukdomsområden som är viktiga att följa upp.

Vid läkarbesöket så kan du ställa frågor om vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Om undersökningen visar tecken på sjukdom remitterar vi dig till eventuell behandling vid korrekt vårdinstans för dina behov.

Hälsoundersökning Medi visar t.ex. på tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom.

Varukorg