Hälsoundersökning Maxi PLUS med helkropps-MR

Hälsoundersökning Maxi PLUS med helkropps-MR är ett program speciellt utformat för att vara en ultimat hälsoundersökning för att hitta sjukdomar tidigt stadium.

Vid framgångsrik behandling vid allvarliga sjukdomar som tex. cancer och hjärt-kärlsjukdomar är tidig upptäckt en viktig komponent.

Det kan förebygga eller förhindra utveckling till livshotande tillstånd.

Med hjälp av MR helkropp har vi möjlighet att upptäcka eventuella sjukdomar i tid.

 • No-Risk Money Back Guarantee!
 • No Hassle Refunds
 • Secure Payments

35000 kr

VAD OMFATTAR MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR?

Maxi PLUS med helkropps-MR innehåller tre läkarsamtal och blodproverna innehåller blodprover med vitamin- och mineralprover och tumörmarkörer för att få en så tidig varning om sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer som möjligt. Programmet innehåller följande:

 • Inledande läkarsamtal och noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa
 • Ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: mag-tarmkanalen inklusive grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Blodprover av vitaminer och mineraler: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Urinprov
 • Avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som mäter BMI, kroppsfett, muskelmassa, visceralt fett samt vilometabolism
 • Uppföljande läkarsamtal efter ca två veckor med genomgång av blodproven och en förklaring hur de hänger ihop och vad man ska göra för att det ska bli bättre
 • Helkropps-MR
 • Uppföljande läkarbesök då resultaten av MR-undersökningen gås igenom

VANLIGA FRÅGOR OM HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR

Vad ingår i hälsoundersökningarna?

I alla våra hälsoundersökningar så ingår det läkarundersökning, läkarsamtal, blodprover (mellan ca 30 till ca 50 beroende på vald nivå) samt uppföljning med förklaring av provsvaren med diskussion om hur man ska göra för att förbättra sin hälsa.
Man kan välja till ytterligare undersökningar som EKG, ultraljud, lungröntgen, MR, DNA-analys av tarmbakterier etc.

 

Vad händer om ni hittar något?

Om det är medicinskt motiverat så kan vi lägga till kompletterande prover samt remittera patienter för vidare utredning.
Vid val av remissmottagare väger vi in många olika faktorer som möjlighet att snabbt ta emot patienten, geografisk placering och vår egen erfarenhet av mottagningen.

 

Vad ser man på en MR-undersökning?

Med MR-teknik kan man leta efter (i princip) allt i människokroppen.
Vi letar primärt efter cancer i de MR-undersökningar som vi gör.
Kroppen undersöks från hjässan till övre delen av låren med ett snitt var 10:e mm.
Vid MR av skallen så kan man hitta förändringar i hjärnan som tex. stroke, hjärntumör, förändringar i bihålor och i ögon.
Vid MR av hals/mjukdelar så kan man upptäcka förändringar i sköldkörtel, spottkörtlar samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR skelett-undersökning kan man hitta tumör/metastaser.
Man kan se förändringar i ryggrad och bäcken.
Vid MR av lungor och lungsäck så kan man upptäcka tumörer och tecken på inflammation, upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bröstkorgen samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR undersökning via angiografi kan man upptäcka förträngningar i hjärnans kärl samt upptäcka aneurysm.
Vid MR undersökning buk kan man upptäcka förändringar i lever, hinder i gallgångar, förändringar i gallblåsa, bukspottkörtel, njurar, mjälte, samt upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bukhålan samt
förstorade lymfkörtlar.
Vid MR av bäcken så kan man upptäcka prostataförändring tex. tumörer, förändringar i livmoder och äggstockar, tex. Tumörer eller cystor.
Man kan även se eventuella förändringar i urinblåsa, förstorade lymfkörtlar, tarmfickor.

 

Ingår arbets-EKG eller ultraljud i MR-undersökningen?

Till MR-undersökningen kan man välja att även göra arbets-EKG eller ultraljud av carotis (halspulsådern) eller bentäthetsmätningar.
Kontakta oss för mer information och om priser för dessa undersökningar.

 

Är MR-undersökning farligt?

MR helkroppsundersökning är tillförlitligt och helt utan farlig strålning.
Tekniken är en annan än röntgen (som inte bör användas vid screening) och bygger på elektromagnetism.
Det låter dock relativt mycket under undersökningen och patienterna erbjuds hörselskydd och om man vill så kan man lyssna på radio under tiden i kameran.

Pris 35 000 kronor

 • Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer
 • Vid avvikande provsvar som kan tyda på sjukdom eller risk att bli sjuk, hjälper vi t med remiss till specialistbedömning och eventuell vidare utredning (tex. gastroskopi, koloskopiundersökning eller hjärtundersökning).
 • Rabatt till återkommande patienter som följer sin läkares plan

VARFÖR SKA JAG VÄLJA HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI PLUS MED HELKROPPS-MR

Hälsoundersökning MAXI PLUS med helkropps-MR är ett program som vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att de har gjort allt som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar och för att må så bra som möjligt.

Genom att regelbundet gå på specialriktade hälsoundersökningar så kan vi hitta sjukdomar som cancer, hjärtproblem etc
Vid en undersökning med magnetröntgen (egentligen magnetresonans) så kan vi hitta sådant som inte framkommer i de vanliga hälsoundersökningarna
Genom att kombinera tumörmarkörer med en helkropps-MR samt blodproverna så har vi de största och bästa möjligheterna att finna tidiga tecken på sjukdomar
Hittar vi sjukdomar i tid så ökar möjligheterna att åtgärda dem i tid.

Varukorg