Hälsoundersökning Maxi-Plus MAN – 52 prover och 2 läkarbesök

VARFÖR GÖR MAN HÄLSOUNDERSÖKNINGAR?

Målet med hälsoundersökningar är att hitta tecken på sjukdomar så tidigt som möjligt, helst innan patienten märker dem själv.

Det ger ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar.

Vi har vårt främsta fokus på de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men letar brett efter alla typer av sjukdomar.

 • No-Risk Money Back Guarantee!
 • No Hassle Refunds
 • Secure Payments

12900 kr

HUR GÅR MAXI PLUS MAN HÄLSOKONTROLL TILL?

ÖVERSIKT INNEHÅLL

Maxi Plus MAN kompletterar undersökningen Maxi plus med prov för män.
Det en mycket omfattande hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.
Utöver sjukdomar så har vi lagt till fler prover av vitaminer och mineraler, tex D-vitamin samt prostataprov som är en utveckling av PSA-provet och ger en säkrare analys av risken för prostatacancer.
Stockholm3 utvecklades av en svensk forskare på KI, läs gärna mer om Stockholm3 här.

Maxi Plus MAN är den näst mest heltäckande hälsokontrollen.
Den innehåller två läkarsamtal och laboratoriedelen innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge en möjlighet att få en så tidig varning om cancer som möjligt.
Utöver våra generella hälsoprover inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer.
VitaMineral-delen i denna hälsokontroll innebär att man tar prover på nivåerna av olika vitaminer och mineraler.
De två läkarsamtalen som är inkluderade ger en större möjlighet för läkaren att använda sin kliniska erfarenhet och upptäcka och identifiera dolda symptom.
Du kan också ställa frågor vad de olika prover betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.
Programmet vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.
Du vill även undvika vitaminbrist för att må så bra som möjligt.

MAXI PLUS MAN INNEHÅLLER

 • Inledande läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik
 • Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Västmannagatan, Stockholm
 • Provtagningen sker i samband med läkarundersökning
 • Utöver 40-tal basprover är ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, lever, testiklar, prostata mm
 • Blodprover som mäter nivåer av ytterligare 6 mineraler & vitaminer: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Det är totalt 52 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) samt Stockholm3 för att säkrare identifiera tidiga tecken på prostatacancer
 • Urinprov
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som bla mäter andelen bukfett i kroppen
 • Uppföljande läkarsamtal då man diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation
 • Skriftliga provsvar ges till dig vid det uppföljande läkarbesöket
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc utan extra kostnad

PRIS FÖR MAXI PLUS:

12 900 kronor

Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

HÄLSOUNDERSÖKNING MED PR

Ditt första besök hos oss omfattar en läkarundersökning med en noggrann allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar etc. Då görs även provtagningen som innefattar tumörmarkörer, relevanta generella ”hälsoprover” och flertalet vitaminer och mineraler .

Med våra tumörmarkörer täcker vi in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Då får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Inriktningen mot män med provtagning av prostata med en mer avancerat analys genom Stockholm3 ger en säkrare identifiering av maligna prostatatumörer och en större träffsäkerhet i vilka som ska fortsätta till vidare behandling.

UPPFÖLJANDE BESÖK

När proverna analyserats träffar du din läkare igen så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Varukorg