Hälsoundersökning Maxi 40 prover och 2 läkarbesök

Hälsokontroll Maxi är en omfattande hälsokontroll som är inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Maxi innehåller därför två läkarsamtal och den biokemiska analysen med blodprover innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt. Utöver våra generella hälsoprover så inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Programmet vänder sig till personer som vill ha kontroll över sin hälsa och som vill veta att de gjort vad som är rimligt för att undvika allvarliga sjukdomar.

 • No-Risk Money Back Guarantee!
 • No Hassle Refunds
 • Secure Payments

7800 kr

HÄLSOKONTROLL MAXI INNEHÅLLER:

 • Inledande läkarsamtal och noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning i Stockholm
 • Provtagningen sker hos oss
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa
 • Utöver basprover är ytterligare ett 10-tal prover, tumörmarkörer som tex PSA Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mm
 • avföringsprover
 • Urinprov
 • Vägning på analysvåg som mäter BMI, kroppsfett, andelen bukfett i kroppen bland annat
 • Uppföljande läkarsamtal
 • Hittar vi något som tyder på sjukdom tar vi första steget i eventuell utredning samt skickar remiss till specialist eller annan instans som bedömer eventuell fortsatt behandling

I PROGRAMMET INNEHÅLLER:

Drop-in provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm i samarbete med Karolinska sjukhuset (Provtagning kan även göras i Uppsala)

Ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa

Utöver de 30-tal basproverna så är PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade
Blodtryck

Noggrann läkarundersökning och läkarsamtal vid vår läkarmottagning i centrala Stockholm

VANLIGA FRÅGOR OM HÄLSOUNDERSÖKNING MAXI 40 PROVER OCH 2 LÄKARBESÖK

 

Vad ingår i hälsoundersökningarna?

I alla våra hälsoundersökningar så ingår det läkarundersökning, läkarsamtal, blodprover (mellan ca 30 till ca 50 beroende på vald nivå) samt uppföljning med förklaring av provsvaren med diskussion om hur man ska göra för att förbättra sin hälsa.
Man kan välja till ytterligare undersökningar som EKG, ultraljud, lungröntgen, MR, DNA-analys av tarmbakterier etc.

 

Vad händer om ni hittar något?

Om det är medicinskt motiverat så kan vi lägga till kompletterande prover samt remittera patienter för vidare utredning.
Vid val av remissmottagare väger vi in många olika faktorer som möjlighet att snabbt ta emot patienten, geografisk placering och vår egen erfarenhet av mottagningen.

 

Vad ser man på en MR-undersökning?

Med MR-teknik kan man leta efter (i princip) allt i människokroppen.
Vi letar primärt efter cancer i de MR-undersökningar som vi gör.
Kroppen undersöks från hjässan till övre delen av låren med ett snitt var 10:e mm.
Vid MR av skallen så kan man hitta förändringar i hjärnan som tex. stroke, hjärntumör, förändringar i bihålor och i ögon.
Vid MR av hals/mjukdelar så kan man upptäcka förändringar i sköldkörtel, spottkörtlar samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR skelett-undersökning kan man hitta tumör/metastaser.
Man kan se förändringar i ryggrad och bäcken.
Vid MR av lungor och lungsäck så kan man upptäcka tumörer och tecken på inflammation, upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bröstkorgen samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR undersökning via angiografi kan man upptäcka förträngningar i hjärnans kärl samt upptäcka aneurysm.
Vid MR undersökning buk kan man upptäcka förändringar i lever, hinder i gallgångar, förändringar i gallblåsa, bukspottkörtel, njurar, mjälte, samt upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bukhålan samt
förstorade lymfkörtlar.
Vid MR av bäcken så kan man upptäcka prostataförändring tex. tumörer, förändringar i livmoder och äggstockar, tex. Tumörer eller cystor.
Man kan även se eventuella förändringar i urinblåsa, förstorade lymfkörtlar, tarmfickor.

 

Ingår arbets-EKG eller ultraljud i MR-undersökningen?

Till MR-undersökningen kan man välja att även göra arbets-EKG eller ultraljud av carotis (halspulsådern) eller bentäthetsmätningar.
Kontakta oss för mer information och om priser för dessa undersökningar.

 

Är MR-undersökning farligt?

MR helkroppsundersökning är tillförlitligt och helt utan farlig strålning.
Tekniken är en annan än röntgen (som inte bör användas vid screening) och bygger på elektromagnetism.
Det låter dock relativt mycket under undersökningen och patienterna erbjuds hörselskydd och om man vill så kan man lyssna på radio under tiden i kameran.

 

Pris 7 800 kronor Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer. Rabatt till återkommande patienter som följer sin läkares plan.

Varukorg