Hälsokontroll vitaminbrist och mineralbrist

Hälsokontroll vitaminbrist och mineralbrist kontrollerar vitaminer och mineraler i kroppen.

Det enklaste sättet att kontrollera vitaminer och mineraler i kroppen är att göra blodprover.

 • No-Risk Money Back Guarantee!
 • No Hassle Refunds
 • Secure Payments

2400 kr

VARFÖR BÖR JAG GÖRA EN HÄLSOKONTROLL FÖR VITAMINBRIST OCH MINERALBRIST?

Rätt nivå av vitaminer och mineraler är av stor vikt för att kroppen ska fungera så bra som möjligt.
Brist eller överskott på vitaminer och mineraler kan leda till olika konsekvenser.

 • En välbalanserad kost ger vanligen de vitaminer och mineraler som behövs
 • Ibland så finns det dock faktorer som hindrar optimalt upptag från kosten och då kan man behöva tillskott under en kortare eller längre tid
 • Under vintern så är det t.ex. normalt att behöva D-vitaminer då solen inte lyser tillräckligt mycket på våra breddgrader för att ge oss tillräckligt.
 • Parallellt så finns det andra faktorer som hindrar intaget, livsstilsfaktorer eller sjukdomstecken

VANLIGA FRÅGOR OM Hälsokontroll vitaminbrist och mineralbrist

Vad ingår i hälsoundersökningarna?

I alla våra hälsoundersökningar så ingår det läkarundersökning, läkarsamtal, blodprover (mellan ca 30 till ca 50 beroende på vald nivå) samt uppföljning med förklaring av provsvaren med diskussion om hur man ska göra för att förbättra sin hälsa.
Man kan välja till ytterligare undersökningar som EKG, ultraljud, lungröntgen, MR, DNA-analys av tarmbakterier etc.

 

Vad händer om ni hittar något?

Om det är medicinskt motiverat så kan vi lägga till kompletterande prover samt remittera patienter för vidare utredning.
Vid val av remissmottagare väger vi in många olika faktorer som möjlighet att snabbt ta emot patienten, geografisk placering och vår egen erfarenhet av mottagningen.

 

Vad ser man på en MR-undersökning?

Med MR-teknik kan man leta efter (i princip) allt i människokroppen.
Vi letar primärt efter cancer i de MR-undersökningar som vi gör.
Kroppen undersöks från hjässan till övre delen av låren med ett snitt var 10:e mm.
Vid MR av skallen så kan man hitta förändringar i hjärnan som tex. stroke, hjärntumör, förändringar i bihålor och i ögon.
Vid MR av hals/mjukdelar så kan man upptäcka förändringar i sköldkörtel, spottkörtlar samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR skelett-undersökning kan man hitta tumör/metastaser.
Man kan se förändringar i ryggrad och bäcken.
Vid MR av lungor och lungsäck så kan man upptäcka tumörer och tecken på inflammation, upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bröstkorgen samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR undersökning via angiografi kan man upptäcka förträngningar i hjärnans kärl samt upptäcka aneurysm.
Vid MR undersökning buk kan man upptäcka förändringar i lever, hinder i gallgångar, förändringar i gallblåsa, bukspottkörtel, njurar, mjälte, samt upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bukhålan samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR av bäcken så kan man upptäcka prostataförändring tex. tumörer, förändringar i livmoder och äggstockar, tex.
Tumörer eller cystor.
Man kan även se eventuella förändringar i urinblåsa, förstorade lymfkörtlar, tarmfickor.

 

Ingår arbets-EKG eller ultraljud i MR-undersökningen?

Till MR-undersökningen kan man välja att även göra arbets-EKG eller ultraljud av carotis (halspulsådern) eller bentäthetsmätningar.
Kontakta oss för mer information och om priser för dessa undersökningar.

 

Är MR-undersökning farligt?

MR helkroppsundersökning är tillförlitligt och helt utan farlig strålning.
Tekniken är en annan än röntgen (som inte bör användas vid screening) och bygger på elektromagnetism.
Det låter dock relativt mycket under undersökningen och patienterna erbjuds hörselskydd och om man vill så kan man lyssna på radio under tiden i kameran.

VAD SKER VID HÄLSOKONTROLL AV VITAMIN- OCH MINERALBRIST?

Boethius läkarhus erbjuder hälsokontroll vitaminbrist/hälsokontroll mineralbrist (Hälsokontroll VitaMineral), ett paket med blodprover samt ett uppföljande sköterskebesök med vägning och mätning då man går igenom provresultat samt hur man ska tänka och göra för att förbättra sina resultat och sin hälsa.

Pris 2 400 kr

I HÄLSOKONTROLL VITAMINERAL INGÅR:

Blodprover

 • Järn
 • Zink
 • Magnesium
 • D-vitamin
 • HbA1c
 • Blodstatus

Mätning av

 • BMI
 • Visceralt fett
 • Benmassa
 • Muskelmassa
 • Vilometabolism

Hälsoenkät

Sköterskebesök med diskussion om prover samt framtagande av åtgärdsplan.

Varukorg