Hälsokontroll mag- och tarmbesvär

Hälsokontroll mag- och tarmbesvär upptäcker orsakerna till en rad olika tarm- och magbesvär.

Detta är en analys av tarmbakterie.

 • No-Risk Money Back Guarantee!
 • No Hassle Refunds
 • Secure Payments

6500 kr

I MIKROBIOM-ANALYS INGÅR

 • Blodprover
  • HbA1c
  • Blodstatus
 • DNA-analysen är av bakterier som lever i tarmen och kommer ut med avföring.
 • Skriftlig rapport om vilka bakterier som finns i mikrobiomet
 • Skriftlig sammanställning av rekommenderad kost för att förbättra din hälsa
 • Läkarbesök med presentation av resultatet och diskussion om hur man ska få så bra resultat som möjligt

Vill du delbetala din undersökning så kontakta oss för mer information.

VANLIGA FRÅGOR OM Hälsokontroll mag- och tarmbesvär

 

Vad ingår i hälsoundersökningarna?

I alla våra hälsoundersökningar så ingår det läkarundersökning, läkarsamtal, blodprover (mellan ca 30 till ca 50 beroende på vald nivå) samt uppföljning med förklaring av provsvaren med diskussion om hur man ska göra för att förbättra sin hälsa.
Man kan välja till ytterligare undersökningar som EKG, ultraljud, lungröntgen, MR, DNA-analys av tarmbakterier etc.

 

Vad händer om ni hittar något?

Om det är medicinskt motiverat så kan vi lägga till kompletterande prover samt remittera patienter för vidare utredning.
Vid val av remissmottagare väger vi in många olika faktorer som möjlighet att snabbt ta emot patienten, geografisk placering och vår egen erfarenhet av mottagningen.

 

Vad ser man på en MR-undersökning?

Med MR-teknik kan man leta efter (i princip) allt i människokroppen.
Vi letar primärt efter cancer i de MR-undersökningar som vi gör.
Kroppen undersöks från hjässan till övre delen av låren med ett snitt var 10:e mm.
Vid MR av skallen så kan man hitta förändringar i hjärnan som tex. stroke, hjärntumör, förändringar i bihålor och i ögon.
Vid MR av hals/mjukdelar så kan man upptäcka förändringar i sköldkörtel, spottkörtlar samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR skelett-undersökning kan man hitta tumör/metastaser.
Man kan se förändringar i ryggrad   och bäcken.
Vid MR av lungor och lungsäck så kan man upptäcka tumörer och tecken på inflammation, upptäcka  aneurysm  i kroppspulsådern i bröstkorgen samt förstorade lymfkörtlar.
Vid MR undersökning via angiografi kan man upptäcka förträngningar i hjärnans kärl samt upptäcka aneurysm.
Vid MR undersökning buk kan man upptäcka förändringar i lever, hinder i gallgångar, förändringar i gallblåsa, bukspottkörtel, njurar, mjälte, samt upptäcka aneurysm i kroppspulsådern i bukhålan samt
förstorade lymfkörtlar.
Vid MR av bäcken så kan man upptäcka prostataförändring tex. tumörer, förändringar i livmoder och äggstockar, tex. Tumörer eller cystor.
Man kan även se eventuella förändringar i urinblåsa, förstorade lymfkörtlar, tarmfickor.

 

Ingår arbets-EKG eller ultraljud i MR-undersökningen?

Till MR-undersökningen kan man välja att även göra arbets-EKG eller ultraljud av carotis (halspulsådern) eller bentäthetsmätningar.
Kontakta oss för mer information och om priser för dessa undersökningar.

 

Är MR-undersökning farligt?

MR helkroppsundersökning är tillförlitligt och helt utan farlig strålning.
Tekniken är en annan än röntgen (som inte bör användas vid screening) och bygger på elektromagnetism.
Det låter dock relativt mycket under undersökningen och patienterna erbjuds hörselskydd och om man vill så kan man lyssna på radio under tiden i kameran.

VAD SKER VID EN HÄLSOKONTROLL AV MAG- OCH TARMBAKTERIER?

 

Boethius läkarhus erbjuder ett paket med DNA-analys av tarmbakterier med en skriftlig rapport, blodprover samt läkarbesök med förklaring av resultatet samt diskussion om hur du ska göra för att förbättra din hälsa.

 

Pris 6 500 kr

VARFÖR BÖR JAG GÖRA HÄLSOKONTROLL FÖR MAG- OCH TARMBESVÄR?

Tarmen är ett av kroppens största organ.

En stor mängd forskning har under de senaste åren publicerats om tarmen, dess bakterieflora och hur dessa påverkar resten av kroppen. Det är ett oerhört intressant ämne, som fortfarande är i sin linda.

Sammanfattningsvis så förefaller det som att stora delar av kroppens funktioner är intimt sammankopplade med de bakterier som finns i tarmen, både i tunntarmen och i tjocktarmen.

Att ha en bra sammansättning av bakterierna verkar kunna påverka allt ifrån om vi utvecklar fetma, blir deprimerade, får demenssjukdomar som Alzheimers, får autoimmuna sjukdomar som olika mag- och tarmsjukdomar, t.ex. IBS, IBD, Crohns sjukdom etc.

 • Tarmbakterierna finns i tarmen och bryter ner maten som passerar genom tarmen
 • Det finns olika typer av bakterier som är anpassade för att bryta ner olika typer av mat
 • Genom att välja vilken mat man äter så väljer man (på sikt) också vilka bakterier man har i sin tarm
 • Principen är att ju mer diversifierad mat man äter, gärna mycket vegetariskt och mycket olika typer av fibrer, desto bättre mår ens tarmbakterier

Om man vill veta hur den egna tarmfloran – eller, som det också heter, tarmbakterier eller mikrobiom – är sammansatt så kan man göra DNA-test av avföringsprov.

Då får man ett underlag för hur man ska äta för att förbättra sin hälsa genom bättre tarmbakterier.

Varukorg